29-09-2018


*W związku z Zapytaniem ofertowym nr 9/2018 z dnia 17 sierpnia 2018r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców w.w usługi.

Do pobrania :
Wyniki17-08-2018


*Zapytanie ofertowe nr 9/2018 dotyczące złożenia oferty na stanowisko wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina 2” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Trampolina 2” zaprasza do składania ofert w ramach Zasady konkurencyjności na stanowiska: wychowawca/opiekun, którzy będą zatrudnieni w 19 Młodzieżowych Centrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt „Trampolina 2” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Do pobrania :
Załącznik nr. 1
Załącznik nr. 2
Załącznik nr. 3
Załącznik nr. 4
Załącznik nr. 5

Zapytanie ofertowe (WORD)
Zapytanie ofertowe (PDF)28-11-2016


*W związku z Zapytaniem ofertowym nr 3/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku socjoterapeuty dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców w.w usługi.

Do pobrania :
Wyniki15-11-2016


*ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2016 dotyczące złożenia oferty na stanowisko socjoterapeuty dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Trampolina” zaprasza do składania ofert w ramach Zasady konkurencyjności na stanowisko socjoterapeuty/ów, którzy będą zatrudnieni w 20 Młodzieżowych Centrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt „Trampolina” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Do pobrania :
Zapytanie ofertowe socjoterapeuta
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Oświadczenia do umowy• 04-11-2016


*W związku z Zapytaniem ofertowym nr 1/2016 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców w.w usługi.

Do pobrania :
Wyniki


*W związku z Zapytaniem ofertowym nr 2/2016 z dnia 19 października 2016 r. dotyczącym zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. resocjalizacji dla osób w wieku od 13 do 21 lat będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców w.w usługi.

Do pobrania :
Wyniki


19-10-2016


*ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 dotyczące złożenia oferty na stanowisko wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Trampolina” zaprasza do składania ofert w ramach Zasady konkurencyjności na stanowiska: wychowawca/opiekun, którzy będą zatrudnieni w 20 Młodzieżowych Centrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt „Trampolina” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Do pobrania :
Zapytanie ofertowe wychowawca.opiekun
Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Oświadczenia do umowy


*ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2016 dotyczące złożenia oferty na stanowisko specjalisty ds. resocjalizacji dla osób w wieku od 13 do 21 lat, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich będących uczestnikami projektu „Trampolina” współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, w związku z realizacją projektu partnerskiego „Trampolina” zaprasza do składania ofert w ramach Zasady konkurencyjności na stanowiska: specjalista ds. resocjalizacji, którzy będą zatrudnieni w 20 Młodzieżowych Centrach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt „Trampolina” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

Do pobrania :
Zapytanie ofertowe Specjalista ds. resocjalizacji

Załącznik nr 1 Formularz oferty
Załącznik nr 2 Oświadczenie
Załącznik nr 3 Wzór umowy
Załącznik nr 4 Oświadczenia do umowy
14-10-2016

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 11.10.2016 r. na prowadzenie zajęć wychowawcy/opiekuna dla osób w wieku od 13 do 21 lat wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania przestępczości zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – uczestników projektu współrealizowanego przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą „Trampolina”, uprzejmie informuję o unieważnieniu ww. postępowania z uwagi na wadę techniczną.
09-10-2016


Przypominamy o naszej akcji, nakrętki zbieramy bez końca, osoby które mają już zebrane nakrętki proszę o kont. tel.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych ze stowarzyszenia ADITUS aktywnie włączają się do różnych akcji w celu pozyskania dodatkowych pieniędzy na rehabilitację i organizację imprez z okazji Dnia Dziecka czy też Mikołajek.

AKCJA ROZKRĘCAMY SIĘ polega na zbieraniu plastikowych nakrętek i ich sprzedaży.
Do tej akcji włączyły się całe rodziny, znajomi, przyjaciele i wiele, wiele osób których nie znamy, a przynoszą nam bardzo dużo nakrętek.
Aktywnie uczestniczą w zbiórce szkoły i przedszkola z Włocławka i okolic.

Nakrętki zbieramy od października 2011r. do tej pory uzbieraliśmy i sprzedaliśmy:
- GRUDZIEŃ 2011r. - 330 kg.
- STYCZEŃ 2012r. - 745 kg.
- MARZEC 2012r. - 540 kg.
ŁĄCZNIE SPRZEDALIŚMY 1615kg.
RAZEM MOŻNA WIELE !!!!!!!!!!!!!!

Prosimy o zbieranie nakrętek
odbieramy sami po telefonicznym uzgodnieniu
695 344 516 - Dorota Wiśniewska