Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS”Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” założono w 2009 roku z inicjatywy kuratorów sądowych. Członkami stowarzyszenia są kuratorzy sądowi, prawnicy, pedagodzy, psycholodzy i pracownicy naukowi oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, która adresowana jest głównie do rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób niepełnosprawnych a także wszystkich innych, które z pomocy tej zechcą skorzystać..